Scamara III

U suradnji AU Tovari i Ask Alfa treći nastavak Scamare u pripremi, susret će se održati 17-18.09. 2016. tko kaže da sjever i jug ne mogu raditi zajedno……