Rezultati ankete o sigurnosti u airsoftu

Što koristite za zaštitu očiju?

Što koristite za zaštitu glave?

Što koristite za zaštitu ruku?

Po Vama koji su najvažniji predmeti kako bi se zaštitili od potencijalnih ozljeda u airsoftu?