Prijava susreta

Svi zainteresirani klubovi koji žele da koriste HASS sustav za prijave sudionika na Vaš susret, molimo da ispunite obrazac. Po poslanoj prijavi javit će Vam se osoba zadužena za ovaj sustav koja će Vam dati daljnje upute oko korištenja sustava

Ovaj obrazac je samo za organizatore susreta

Podaci o Timu / Klubu / Udruzi
Logo
Format: JPG, PDF, PNG, JPEG

Podaci o susretu:


Logo susreta
Format: JPG, PDF, PNG, JPEG

Kotizacija:
Podaci o sudioniku:

Dodatna poruka:

Dokument
Format: JPG, PDF, PNG, JPEG, DOCX
NPR: (Za Vašu izjavu o oslobađanju odgovornosti, ...)

NAPOMENA Nakon kreirana obrazca od strane tehničke službe organizator i ovlaštena osoba ce biti obavješteni o istom te će im se dati na uvid u vezi daljnih informacija i eventualni promjena.

Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se snjima postupa u skladu s propisima o zaštiti osobni podataka. Slažem se s tim da će se ti isti podaci elektronski spremiti u obliku podataka ili informacija. Upoznat sam sa činjenicom da ovu suglasnost mogu povući u bilo kojem trenutku izričitim zahtjevom pisanim putem.

Verifikacijski kod: captcha