Prijava prekršaja

Vaši podaci:Podaci o prekrštelju:

Podaci o događaju:Podaci o prekršaju:Izjave svijedoka
Format: Word (Doc), AdobeReader (PDF)

Dodatna poruka:

Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se snjima postupa u skladu s propisima o zaštiti osobni podataka. Slažem se s tim da će se ti isti podaci elektronski spremiti u obliku podataka ili informacija. Upoznat sam sa činjenicom da ovu suglasnost mogu povući u bilo kojem trenutku izričitim zahtjevom pisanim putem.

Verifikacijski kod: captcha