Prezentacija ASK Scorpions i tima AUG na GastroFlori 2016.

7.svibnja 2016. u Garešnici održana je GastroFlora 2016. na kojemu su sudjelovali i članovi ASK Scorpions. Na štandu je prezentiran rad Udruge i Saveza te oprema koju posjedujemo. Iza štanda se nalazio vojni šator u kojemu su bile postavljene mete u koje su zainteresirani mogli gađati pod nadzorom članova. Zainteresiranost posjetitelja je bila velika, a fotografije možete vidjeti u fotogaleriji.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 35 34 33 32 31 30 29 28 27 36 38 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 62 61 60 59 58 57 56 55 54 63 64 65 66 67 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 83 86 87 88 89 98 96 95 94 93 92 91 90 99 100 101 102 103 104 105 106 107