No Man’s Land III Lost Trace (14.-15.4.2018.)

Priča:

Nakon teških napada World Liberatorsa na isturenu bazu Guardiansi se odlučuju na povlačenje i pregrupiranje, u kojem gube pilote koje World Liberatorsi odvode u Ničiju zemlju te nad njima počine najgore zločine. Zapovjedništvo Guardiansa priprema se na kombinirani protu udar sa zadatkom izvlačenja poginulih pilota i hvatanja najodgovornijih osoba za ta zlodjela. U trenutcima teških borbi na Ničijoj zemlji Guardiansi nalaze otkriće koje če promjeniti tijek rata.

 

Kotizacija za susret iznosi 200 kn, uplate i prijave za susret zatvaraju se 09.04.2018. godine. Žene ne plaćaju kotizaciju. Molimo vas da uplate vršite u kunama na:

Airsoft klub C.A.T Bjelovar
Croatia Banka br.rač:2485003-1100293517
IBAN: HR5324850031100293517
(sa naznakom za susret)

Sudionici susreta izvan Hrvatske mogu platiti i na dan susreta, ako su prijavljeni.
Uplaćenu kotizaciju u slučaju nedolaska ne vraćamo.

https://catbjelovar.wixsite.com/nomansland-hr/registration