Najava susreta

Klubovi / Timovi / Udruge koji će u 2019 organizirati svoj susret, te koji će isti biti vidljiv na SUSRETI i na naslovnoj stranici s nazivom susreta i logom Kluba / Tima / Udruge.

Ovaj obrazac je samo za organizatore susreta

Podaci o Timu / Klubu / UdruziLogo
Format: JPG, PNG, JPEG

Podaci o susretu:
Dodatna poruka:

Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se snjima postupa u skladu s propisima o zaštiti osobni podataka. Slažem se s tim da će se ti isti podaci elektronski spremiti u obliku podataka ili informacija. Upoznat sam sa činjenicom da ovu suglasnost mogu povući u bilo kojem trenutku izričitim zahtjevom pisanim putem.

Verifikacijski kod: captcha