LAV IV – FLIGHT 951

OP FLIGHT 951

27. – 29. 10. 2017.

LOKACIJA:

TUGARE

43.4724710,16.6504290
43° 28′ 20.90” N,16° 39′ 1.54” E

Datum:  27. (petak, večernje druženje i spavanje u domu za sve zainteresirane)
28. (subota, susret)
29. (nedjelja, završetak susreta , debrifing i afterparty).

SCENARIJ

Zbog prosvjeda lokalnog stanovništva, otpad iz nuklearne elektrane dviju susjednih srednjeeuropskih zemalja se nije mogao uskladištiti u za to predviđenom podzemnom skladištu. Kako su prosvjedi lokalnih stanovnika postali nasilni, a količina otpada se počela gomilati, trebalo je naći brzo rješenje kamo sa tim otpadom. Dogovorena je „prodaja“ jednoj južnoeuropskoj NATO državi, koja će rado primiti otpad i uskladištiti ga u svojim bunkerima.  Teretni avion koji je prevozio otpad, iz nepoznatog se razloga  srušio neposredno blizu granice NATO države primaoca, ali i nažalost u blizini dobro poznatog područja pod kontrolom lokalnog narko-krijumčarskog kartela. Lokalni kartel je promptno reagirao, i uputio svoje „vojnike“ da se dokopaju tereta. Saznavši za kretanje nepoznatih naoružanih snaga u blizini olupine, NATO iz obližnje baze šalje svoje jedinice za brzu reakciju, koje izvršavaju helikopterski desant.

Analiza satelitske snimke neposredno prije rušenja transportnog aviona otkriva tragove dviju protuavionskih raketa kako se kreću prema avionu. U isto vrijeme NATO snage na terenu dolaze u kontakt sa pripadnicima kartela, nakon čega otkrivaju da se ne radi o lokalnoj skupini krijumčara već o dobro pripremljenoj vojsci! Izviđački avion iz NATO baze otkriva da se u obližnjem selu nalazi nekoliko stotina naoružanih osoba, protuavionski sustav, radar,  oklopljena vozila i više mini-autobusa.  Sada postaje jasno da je rušenje teretnog aviona bila organizirana akcija, s ciljem nabavke nuklearnog otpada za izradu prljave bombe. NATO snage iz svoje najbliže baze šalju sve raspoložive snage, i izvršavaju helikopterski desant, dok nepoznate snage mini-autobusima jurišaju u blizinu olupine. NATO čvrsto ustraje da potpuno neutralizira ovu prijetnju na europskom tlu, i što je najvažnije, sazna tko je pokrovitelj ove akcije. Cijela Europa već satima ne spava, i budno prati razvoj događaja …

ZADACI:

OLUPINE ZRAKOPLOVA

Na terenu se nalaze dvije olupine srušenog zrakoplova, u svakom dijelu se nalazi 10 ampula radioaktivnog otpada, sveukupno 20 ampula. Ampule se iz olupine mogu iznositi svakih sat vremena. Olupina je zauzeta kada je istaknuta boja tima koji je drži po danu ili upaljeno led svijetlo u boji tima koji je drži po noći. Kada se olupina zauzme nakon 30 minuta se može iznijeti prva ampula. Olupine se mogu preotimati.

AMPULE S RADIOAKTIVNIM OTPADOM

Ampule se nose oko vrata na vidljivom mjestu, te ih se ne smije skrivati. Ampulu nosi onaj igrač koji ju je uzeo iz olupine i ne smije je skidati do dolaska u pogon prerade, skladište, hangara na pisti ili u slučaju kada je pogođen. Kada je igrač pogođen ampulu odlaže pored sebe gdje je i pogođen, te ampulu ne smije skriti. Ampule se smiju preotimati na terenu.

POGON ZA PRERADU RADIOAKTIVNOG OTPADA

U pogonu za preradu se nalazi tim stručnjaka koji otpad prerađuje u pogonsko gorivo za letjelice, te posjeduju informacije o “šporkoj bombi” koja bi ako se upotrijebi napravila nepopravljivu štetu za čovječanstvo. Pogon za preradu je aktivan nakon 30 minuta od trenutka zauzimanja. Objektiv je zauzet kada tim koji ga drži istakne svoju boju po danu ili led svjetlo u boji svog tima po noći. Kada dođe do preuzimanja pogona isti je neaktivan 30 minuta, nakon čega može početi ponovni proces prerade. U slučaju da se postupak preuzimanja dogodi u trenutku prerade, prerada se prekida i proces ide iz početka. Preradu vrše inženjeri i tehničari u pogonu, a sama prerada traje 30 minuta.

SKLADIŠTA ZA AMPULE

Skladište za ampule se nalazi u zapovjednom šatoru svakog tima. Ampule se pohranjuju na mjesto za to predviđeno od organizatora i ne smiju se odlagati nigdje drugo. U slučaju da ampulu držite van skladišta ista mora biti kod igrača i na vidljivom mjestu. Ampule se mogu otimati iz skladišta jedne i druge strane. Skladište se uništava na način da se spusti boja tima kojem pripada i aktivira dimna bomba po danu, a u noći se ugasi led svjetlo u boji tima kojem skladište pripada. Nakon što se skladište uništi iz njega se može oteti samo jedna ampula, i isto je neaktivno 30 minuta, te se u tom periodu ne može u njega ništa unijeti ni iznijeti.

KONTRTOLNI TORANJ

Kontrolni toranj s radarom služi za kontrolu letova i kretanja vozila na terenu, onog trenutka kad je toranj u posjedu jednog od timova oni mogu koristiti helikoptere, autobuse, i polijetanje same letjelice. Toranj se zauzima isticanjem boje tima koja ga drži po danu ili led svjetlom boje tima u noći. Kod preuzimanja tornja isti je odmah aktivan i može se koristiti.

HELIKOPTER ( NATO strana )

Helikopter je vozilo koje vozi moderator, i koristi ga NATO strana, po istom je zabranjeno djelovanje u vožnji ili stajanju, tek kada igrači iziđu može se počet djelovati. Helikopter se može koristiti svakih 60 minuta, te po iskrcaju može pokupiti pogođene igrače na zoni slijetanja i prevesti ih do baze. Da bi helikopter poletio NATO tim mora imati u posjedu kontrolni toranj i postavljenu zonu za slijetanje.
Helikopter ce preko dana biti obiljezen zastavicom u boji strane, ili led svjetičm u boji strane po noci, oznake ce se nalaziti na vjetrobranskom staklu. Kada nema istaknutih oznaka vozilo sluzi iskljucivo za potrebe moderatora i nije dio scenarija.

ZONA ZA SLIJETANJE

Točka koju postavlja tim na terenu i javlja koordinatu bazi. Oznaka zone je tabla sa otisnutim znakom heliodroma na istoj. Zona za slijetanje se ne može uništavati, te je tim može micati po terenu.

AUTOBUS  ( TEROR strana )

Autobus je vozilo koje vozi moderator, i koristi ga TEROR strana, po istom je zabranjeno djelovanje u vožnji ili stajanju, tek kada igrači iziđu može se počet djelovati. Autobus se može koristiti svakih 60 minuta, te po iskrcaju može pokupiti pogođene igrače na autobusnoj postaji i prevesti ih do baze. Da bi autobus prevozio igrače TEROR  tim  mora imati u posjedu kontrolni toranj i postavljenu autobusnu postaju za iskrcaj.
Autobus ce preko dana biti obiljezen zastavicom u boji strane, ili led svjetičm u boji strane po noci, oznake ce se nalaziti na vjetrobranskom staklu. Kada nema istaknutih oznaka vozilo sluzi iskljucivo za potrebe moderatora i nije dio scenarija.

AUTOBUSNA POSTAJA ZA ISKRCAJ ( TEROR strana )

Točka koju postavlja tim na terenu i javlja koordinatu bazi. Oznaka postaje je tabla sa otisnutim znakom autobusne postaje na istoj. Autobusna postaja za iskrcaj  se ne može uništavati, te je tim može micati po terenu.

PISTA ZA POLIJETANJE I HANGAR

Pista za polijetanje bespilotne letjelice je prostor koji je omeđen led svjetlima dužine cca 50 metara u noći i crveno bijelim zastavicama po danu, služi za polijetanje bespilotne letjelice. U sklopu piste se nalazi hangar ( šator) koji služi za sklapanje bespilotne letjelice ( TEROR strana ). U hangaru se nalaze mehaničari koji spajaju bespilotnu letjelicu, kod preuzimanja hangara i piste iz hangara se može preoteti dijelove letjelice ( NATO strana ), ali samo ako nisu spojeni, cijela letjelica se ne može ukrasti ili maknuti s piste. Pista i toranj su zauzeti kada tim koji ih drži istakne boju svog tima po danu i upali led svjetlo u boji tima po noći. Pista i hangar se mogu preotimati. Kada se isti preuzmu neaktivni su 30 minuta, nema polijetanja letjelice ni sklapanja iste u hangaru.

BESPILOTNA LETJELICA

Bespilotna letjelica sastoji se od tri dijela: trup letjelice i dva krila, u trupu se nalazi mjesto za postavljanje ampula s gorivom i mjesto za montažu ” šporke bombe”. Svi dijelovi letjelice se nalaze na terenu i potrebno ih je pronaći. NATO strana dijelove nosi u skladište i onemogućava protivnika da sastavi letjelicu, a TEROR strana dijelove treba pronaći i sastaviti letjelicu u hangaru na pisti, ili ih privremeno pohraniti u skladištu. Kada se letjelica sastavi ona se postavlja na sredinu piste i čeka polijetanje. Za polijetanje letjelice potrebno je 5 prerađenih ampula goriva u letjelici, “šporka bomba” prikačena na letjelicu, te tim mora pistu s tako opremljenom letjelicom i kontrolni toranj, držati u posjedu 30 minuta.

“ŠPORKA BOMBA”

Potrebni dijelovi za izradu bombe nalaze se na terenu, kao i formula za njenu izradu, a njihove koordinate znaju inženjeri u pogonu za preradu ampula. Kako doći do informacija o koordinatama to prepuštamo igračima ( inženjeri su podmukli i podmitljivi). TEROR strana treba bombu sastaviti i istu montirati, lansirati bespilotnom, letjelicom, a NATO strana mora doći do dijelova i transportirati ih u skladište, te tako spriječiti katastrofu koja bi nastala aktiviranjem ove bombe.

BAZE ( šatori igrača )

Baze su odvojene od zapovjednog šatora i kao takve nisu podložne napadu ni igri. U bazama je zabranjeno djelovati replikama po samoj bazi izvana i iz baze prema vani. Tko bude djelovao po bazama bit će poslan u MASH. U bazama je zabranjeno skidanje zaštitnih naočala osim u šatorima. Pri izlasku iz baze u igru svaki igrač mora ući u MASH i iz njega kreće u igru. Izlazi se iz MASH-a kad prođe ciklus ( npr. 12:30, 13:00 ) svakih pola sata.

M.A.S.H u bazama

MASH u bazi je podložan napadu i može biti uništen. Izlazak iz MASH-a je svakih 30 min (npr. 12:30, 13:00 .. ). MASH se uništava na način da se spusti boja tima kojoj pripada po danu ili ugasi led svjetlo po noći. Nakon što je MASH uništen preskače se idući ciklus izkaska ( npr. uništen 12:28 izlazak u 13:00 )

M.A.S.H pokretni

Pokretni M.A.S.H je kutija bijele boje s crvenim križem na njoj. U kutiji se nalazi traka za obilježavanje prostora M.A.S.H – a, zastavica u boji tima kojoj pripada i na njoj crveni križ, led svjetlo u boji tima i sat. M.A.S.H se postavlja tako da se traka izvadi iz kutije i njome ogradi prostor M.A.S.H -a, samo oni koji budu u omeđenom prostoru su prošli ciklus liječenje i mogu se vratiti u igru, te se zastavica tima postavi na kutiju kao i sat. M.A.S.H se uništava na način da se traka, zastavica i sat vrate pokupe i vrate u kutiju. M.A.S.H kada je uništen se vraća u bazu i odmah se može ponovno koristiti. Izlazak iz M.A.S.H – a je svakih 30 minuta.

– uporaba pirotehnike je dozvoljena, zabranjeno je samo korištenje pirotehnike kućne izrade, te organizator zadržava pravo na samom susretu zabraniti korištenje iste ako   meteorološki ili drugi uvjeti ne budu povoljni za korištenje.

– dozvoljeno je korištenje vozila na susretu uz prethodnu najavu organizatoru. Organizator ne odgovara za štetu na vozilima. Maksimalna dopuštena brzina kretanja vozila je 20km/h.

IZJAVE O PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI: –  https://www.dropbox.com/s/xk7s3gu8viuxr6p/izjava%20LAV%20IV.png?dl=0 Molimo vas ispunite ih prije polaska na susret i ponesite sa sobom kako bi prijave tekle što brže i ugodnije.

Prijave i uplata kotizacija: od 20.09.2017. – 20.10.2017.

U prijavi obavezno navesti:
BROJ ČLANOVA KOJI DOLAZE NA SUSRET
IME, PREZIME,NICK I BROJ MOBITELA KONTAKT OSOBE (probajte da je to ista osoba koja vas prijavljuje)
STRANU NA KOJOJ ŽELITE IGRATI (NATO ili TEROR)

STRANE I Loadout

NATO: Pokrivalo za glavu: iskljucivo boonie ili kaciga

TEROR: Pokrivala za glavu: iskljucivo šilterice, marame ili ništa

KORTIZACIJA je 220 HRK a na dan susreta 250 HRK

UPLATA KOTIZACIJE NA:

AIRSOFT UDRUGA ASK LAV Podstrana,
IBAN: HR30 2340009 1110644257
OPIS PLAĆANJA: FLIGHT 951 – IME TIMA/KLUBA/FREELANCER – OBAVEZNO
KOTIZACIJA: 220 HKN

ŽENE NE PLAĆAJU KOTIZACIJU!!!

Prijave se vrše na moj email denisvelic1@gmail.com
U SUBJECT PORUKE NAVESTI: FLIGHT 951 – IME TIMA/KLUBA/FREELANCER

Ostalo:

PREDNOST PRI PRIJAVAMA IMAJU ČLANICE HASS-a !!!

Igrati će se po pravilima HASS-a, dodatna pravila će biti postavljena ovdje na vrijeme.
Očekuje se od svih sudionika da prije susreta detaljno prouče pravila. Ovo se pokazao kao problem na susretima (ne samo na našem) zbog kojeg se gubi puno vremena i nepotrebno “gnjavi” moderatore. Osim toga, poznavanje svih pravila će vama omogućiti lakšu i ugodniju igru.

Detaljne informacije oko pravila:

Susret se igra po pravilima HASS-a, ammo limita nema, medic AMS kartice (apeliramo da svaki klub/tim ima bar jedan set AMS kartica, mi ih nećemo imati za podijeliti kome

Link na temu   http://hass.hr/forum/index.php?topic=56258.0

Evo link za DOWNLOAD kartica:  https://dl.dropbox.com/u/8409707/Advanced%20Medic%20System.pdf