Advanced Medic System – pravila, kartice i Android aplikacija

Obzirom da neki linkovi ne funcioniraju kako bi trebali, objavljujemo važeće linkove za Advanced Medic System (AMS). Uživajte u proučavanju pojašnjenja, printanju i igri s karticama (bilo u tiskanom, bilo u digitalnom obliku).

Na ovom linku možete pronaći pojašnjenja AMS-a:
AMS Link

Na ovom linku možete pronaći kartice za printanje:
Advanced Medic System

Na ovom linku možete pronaći aplikaciju za Android pametne telefone:
Advanced Medic System – Android aplikacija