Dan: 15. ožujka 2021.

Ažurirani i novi Pravilnici

Ažurirani i novi Pravilnici

U odjeljku Statut i Pravilnici potražite ažurirane i novodonesene Pravilnike Saveza. Neke su stvari samo ažurirane, ali ima i novosti, pa pročitajte.