Autor Tema: PRAVILNIK O FIZČKIM OSOBAMA ČLANOVIMA HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA  (Posjeta: 1862 )

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

Offline thejuraj01

  • Moderator
  • Poručnik
  • *
  • Postova: 592
  • Karma: +1/-0
  • Spol: Muški
PRAVILNIK O FIZČKIM OSOBAMA ČLANOVIMA HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA

Članak 1.

Ovim pravilnikom se reguliraju prava i obveze fizičkih osoba članova (u daljenjem tekstu član) Hrvatskog airsoft Saveza (u daljenjem tekstu Savez).

Članak 2.

Član Saveza može biti svaki građanin Republike Hrvatske pod jednakim uvjetima, koji prihvaća statut Saveza, pravilnike Saveza i podmiruje obveze prema Savezu.

Član Saveza može biti i strani državljanin pod uvjetom da ima stalni boravak na području Republike Hrvatske, a što će dokazati potvrdom nadležnog tijela.

Članak 3.

Kandidat za članstvo u Savezu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-    mora biti punoljetna osoba
- iznimno rekreativni član može biti i maloljetna osoba u svrhu bavljenja ANTP – om uz suglasnost roditelja sukladno odredbama čl.12. st.2. Zakona o udrugama.
-    protiv istog se ne smije voditi kazneni postupak ili postupak zbog sumnje u počinjenje težih prekršaja, ne smije biti prekršajno kažnjavan za nasilničko ponašanje, nanošenje teških tjelesnih ozljeda i sl., što dokazuje potvrdom o nekažnjavanju.
- mora priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. zamolbu za pristupanje HASS-u sa obrazloženjem
2. pristupnicu za pristupanje HASS-u
3. izjavu o oslobađanju od odgovornosti
4. presliku osobne iskaznice
5. potvrdu o nekažnjavanju
6. potvrdu o uplati godišnje članarine sukladno odluci o članarini

Članak 4.

Fizička osoba pojedinčano nema pravo glasa na Skupštini Saveza.


Članak 5.

Da bi fizičke osobe imale pravo glasa na Skupštini moraju se udružiti u grupu koja broji najmanje 20 osoba, s tim da tada imaju pravo jednog glasa na sazivu Skupštine kao i sve druge članice.
Skupina od 20 osoba mora  izabrati svog predstavnika u skupštini, koji će zastupati njihove interese.
Skupina bira svog predstavnika na mandat od 2 godine.

Članak 6.

Naziv skupina se dodjeljuje redosljedom kako se popunjavaju. Npr. HASS Skupina 1, HASS skupina 2, HASS skupina 3, itd.

Članak 7.

Obaveze predstavnika skupine:
- voditi popis članova skupine,
- redovno izvještavati tajnika o svim promjenama unutar skupine,
- izvještavati Skupštinu o zahtjevima unutar skupine,
- izvještavati Skupštinu o odlukama unutar skupine,
- prenositi odluke Skupštine skupini,
- postavljati na izglasavanje prijedloge Skupštine,

Članak 8.

Osnovna prava člana su:

-  odlučivati o radu skupine na sastancima skupine,
-  birati i biti izabran za predstavnika skupine
-  prisustvovati i sudjelovati u svim priredbama koje organizira Savez i njegove članice,
-  koristiti društvene prostorije i ostale članske pogodnosti koje nudi Savez.
-    zaduživati i koristiti opremu Saveza za potrebe sudjelovanja u aktivnostima Saveza


Članak 9.

Osnovne dužnosti člana su:

- sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva Saveza
- redovito plaćati članarinu prema pravilniku o članarinama i upisnini Saveza
- pridržavati se Statuta i drugih akata Saveza,
- čuvati ugled Saveza
- poštivati i provoditi odluke Skupštine i radnih tijela Saveza
- obavijestiti Skupštinu Saveza ili upravljačku strukturu Saveza o zapaženim nepravilnostima ili propustima.

Članak 10.

Članstvo prestaje:

- istupanjem na vlastiti zahtjev člana
- isključenjem na temelju odluke nadležnog tijela Saveza
- brisanjem zbog neispunjavanja propisanih obveza
- brisanjem Saveza iz registra

Članak 11.

Članstvo u Savezu može biti zamrznuto na vlastiti zahtjev člana uz pisano obrazloženje, a o istom odlučuje upravljačka struktura Saveza.
Član kojem je članstvo u Savezu zamrznuto nema nikakve obveze prema Savezu te ne ostvaruje nikakva prava u Savezu.
Status zamrznutog članstva se uvodi u registar članova.

Članak 12.

Odluku o isključenju donosi nadležno tijelo Saveza u slučaju grube povrede Statuta i drugih akata.
Nadležno tijelo Saveza u slučaju isključenja predstavlja stegovni sud Saveza a čije je djelovanje propisano posebnim Pravilnikom o radu stegovnog suda Saveza kojeg donosi Skupština.
Protiv odluke o isključenju može se žaliti Skupštini u roku od 15 dana.


Članak 13.

Savez vodi popis članova sukladno odredbama Zakona o Udrugama.

Tajnik je odgovorna osoba za vođenje popisa članova.

DOPREDSJEDNIK HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA

MARIJAN KEREŠA
Fight! Die. Respawn!

http://askscorpions.hr
askscorpions@gmail.com